Selvsjekkintervall

Selvsjekkintervall må sees i sammenheng med hendelsen «feilet selvsjekk». Safemate-enheter som har status feilet selvsjekk, vises med følgende ikon i Safemate-listen:

Selvsjekkintervall hører tett sammen med det vi kaller heartbeat.

Heartbeat er korte meldinger som Safemate-enheten sender til serveren regelmessig for å orientere server om at Safemate-enheten er i live. Heartbeat-intervallet angir hvor ofte heartbeat-meldingene sendes.

Dersom server ikke har hatt kommunikasjon med en Safemate innenfor det intervallet som er definert som selvsjekkintervall, så vil Safematen gå over i status feilet selvsjekk og evt. varsles iht. varslingslisten.

Kommunen kan selv avgjøre hvor lang tid som skal aksepteres uten at en Safemate har kommunisert med Safemate sitt baksystem før Safematen endrer tilstand til feilet selvsjekk.

Standardverdien for selvsjekkintervallet er på et døgn + 10 minutter, det vil si 1450 minutter. Dette betyr at man tidligst vil oppdage at en Safemate-enhet har sluttet å virke 1450 minutter etter at den sluttet å virke.

Et tilfredsstillende samspill mellom heartbeat og selvsjekkintervall forutsetter rimeligvis at verdien for heartbeat er lavere enn verdien for feilet selvsjekk.

Minste tillatte verdi for feilet selvsjekk er 60 minutter.

Nedenfor er et eksempel på rader der Safematene har feilet selvsjekk.

List of many failed self checks

Man kan abonnere på hendelsen feilet selvsjekk på varslingslisten.

Safemate Pro 2017-01-16 13-11-01