1 of 2

Hendelsestyper

De hendelsestyper man kan abonnere på i varslingslisten er, fra høyre mot venstre:

Hendelsestype Betydning

Brukerutløst alarm: Når brukeren selv utløser en alarm ved å trykke på alarmknappen, så iverksettes en brukerutløst alarm.

Et kryss i denne haken vil også innebære at nummeret legges inn i ringefilteret på Safemate-enheten.

Man Down: Når en bruker utstyrt med «Man Down»-sensor vurderes å være liggende. Merk at ikke alle Safemate-enheter har denne hendelsestypen.

Batterivarsel: Når en Safemate kommer under det nivået som er definert som lavt batteri, så oppstår hendelsen «lavt batteri».

Geofence-passering: Når en bærer av Safemate bryter de regler som er angitt for geofence, så oppstår denne hendelsen.

Feilet selvsjekk: Dersom det går lengre tid enn det intervall kommunen har definert som akseptabelt, uten at en Safemate har vært i kontakt med Safemate sine baksystemer, så har vi en «feilet selvsjekk»-situasjon.

Avskrudd: Dersom en Safemate skrus av, så vil den skynde seg å sende inn en melding om at den ble avskrudd slik at Safemate sine baksystemer vet om forholdet.

Ikke i aktiv bruk: Dersom en Safemate ligger i ro i laderen uten å bli brukt, så vil plattformen varsle om at Safematen ikke antas å være i aktiv bruk. Denne hendelsestypen kan kun varsles pr. epost.