1 of 2

Fleksibilitet

Man kan velge mellom et sekvensielt eller et parallelt ringemønster ved brukerutløst alarm. Sekvensielt betyr at man ringer én og én mottaker med bakgrunn i en gitt prioritert rekkefølge. Parallel ringing betyr at man ringer alle GSM-mottakere på likt.

Man kan også endre navn på Safematen på denne siden.