1 of 2

Posisjonsnøyaktighet

Safemate-enhetene lokaliserer, dvs. finner posisjonen til Safemate, ved hjelp av kommunikasjon med GPS-satellitter*.

Av og til kan man oppleve at Safemate-enheten sender fra seg posisjoner som ikke stemmer. Noen ganger er avviket ubetydelig, andre ganger kan avviket være så stort at GPS-posisjonen er et helt annet sted enn faktisk posisjon. Dersom man bruker geofence, så vil mottakere av geofence-hendelser kunne oppleve å motta varsel om geofence-passeringer – når bærer i virkeligheten ikke har brutt geofence.

Dersom man opplever at posisjonene ved gjentatte tilfeller er unøyaktige, så kan man øke kravet til antall satellitter som en posisjon skal bygge på. Det gjøres i Safemate Pro under enhetsinnstillinger -> Generelt -> Posisjonering. Velger man et høyt antall satellitter (f.eks. 7), så kan man regne med at presisjonen på posisjonen øker. Ulempen med å velge en høy verdi er at det vil ta lengre tid for å få en posisjon (GPS fix), selv utendørs.

Antall satellitter

Safemate Trigger One har en eldre GPS-chip som gjør at generelt har en lavere posisjonsnøyaktighet enn det man kan forvente fra de øvrige enhetene.

 

* Safemate Watch One bruker også Wi-Fi-nettverk til å lokalisere.