1 of 2

Når lokaliserer Safemate?

Under visse omstendigheter vil Safemate gå fra det vi kaller normalmodus til lokaliseringsmodus. Det er kun i lokaliseringsmodus at Safemate sender inn posisjoner til Safemate sine baksystemer.

Det er kun tre grunner til at Safemate begynner å lokalisere:

  1. Ved en brukerutløst alarm,
  2. Ved initiering av en manuell lokaliseringssøkt,
  3. Ved bevegelse dersom automatisk lokalisering er skrudd på.

Når Safemate går fra normalmodus til lokaliseringsmodus, så innebærer det at GPS-funksjonalitet aktiveres, og at Safemate forsøker å få kontakt med tilstrekkelig antall GPS-satellitter for å få en gyldig GPS-posisjon. Uavhengig av om Safemate har skaffet en gyldig posisjon, vil Safemate begynne å sende lokaliseringsmeldinger inn til Safemate sine baksystemer. Hyppigheten av meldingene er angitt av et eget lokaliseringsintervall.