1 of 2

Manuell sporing

Manuell lokalisering

I seksjonen «Manuell lokalisering» kan man innlede en manuell lokaliseringsøkt. Det betyr at når man angir et gitt antall minutter og trykker «start», så vil Safemate (forsøke å) sende inn posisjoner av en viss hyppighet angitt av lokaliseringsintervallet.

Med en varighet på 60 minutter kan kan økten i eksemplet under oppsummeres slik: «Jeg vil at lokalisering skal pågå i 60 minutter men en oppdateringsfrekvens på 4 minutter.»

Når lokaliseringsøkten har utløpt (det vil i ovennevnte eksempel bety at 60 minutter har passert), så vil Safemate returnere til normalmodus.