1 of 2

Lokalisering

Med lokalisering mener vi at Safemate har GPS-funksjonaliteten sin skrudd på, og at den regelmessig sender inn posisjonsoppdateringer til Safemate sine baksystemer (forutsatt at GPS-forholdene er gode). Posisjonsplottene gjør at man kan følge bevegelsene til Safemate-bæreren på kartet i Safemate Pro (og smarttelefon).

 

Utgangspunktet er at en Safemate ikke lokaliserer. Dette er fordi lokalisering er batterikrevende og at det griper inn i bærerens personvern.

Det er tre grunner til at en Safemate starter lokalisering.

  1. Etter en brukerutløst alarm,
  2. Som følge av at man har innledet en manuell lokaliseringsøkt,
  3. Ved bevegelse dersom man har skrudd på automatisk lokalisering.

NB! Lokalisering ble tidligere referert til som sporing, derfor forekommer begrepet sporing i video- og billedmateriale på denne siden.