1 of 2

Demonstrasjon – Trigger Three

Anders bor på sykehjem og bruker mobil trygghetsalarm.