1 of 2

Søker-rollen

Rollen søker har adgang til å lokalisere/søke posisjonen til de Safemater man har blitt gitt adgang til.

Når en søker har logget seg inn, ser han/hun et skjermbilde som ser omtrent slik ut:

Legg merke til at det er ingen toppmeny, ergo intet dashboard (oversikt), felleskart, muligheter for å legge til Safemater eller link til nettbutikk.

Knapperaden til høyre inneholder fire knapper. Knappenes funksjon er som følger:

  1. Vis telefonnummer,
  2. Vis enhet på kart,
  3. Start sporingsmodus,
  4. Vis brukerbilde.