1 of 2

Pårørende

En type mottakere er pårørende. Grunnen til at vi behandler pårørende særskilt, er at vi ønsker å legge til rette for at disse kan bistå i håndteringen av hendelser. Det vil naturligvis alltid være kommunen som har siste ord i forhold til hvor delaktig en pårørende skal være, men den tekniske muligheten skal være der. Mulighetene til å involvere den pårørende begynner ved at man trykker på hjerte-ikonet.

heart-icon-2

Deretter er det to ting man kan gjøre:

  1. Tillate at den pårørende bestandig kan spore Safemate-bæreren,
  2. Åpne for at den pårørende selv kan vedlikeholde sin egen tilgjengelighet som mottaker av hendelser.

Funksjonaliteten knyttet til sistnevnte (punkt 2) er under utvikling og er ikke klar ennå.

Denne videoen viser ovennevnte i praksis.

Dersom man i varslingslisten er angitt som mottaker av hendelsestypen «brukerutløst alarm» så har man også implisitt adgang til å ringe til en Safemate ved hjelp av Safematens telefonnummer. Denne adgangen gjelder også pårørende.

Vi har et eget kurs rettet mot pårørende i kurset Safemate for pårørende.