1 of 2

Roller i Safemate Pro

I Safemate Pro er det totalt fem roller; administratorer, operatører, søkere, (hendelses-) mottakere og pårørende. De tre førstnevnte har direkte adgang til applikasjonen Safemate Pro med forskjellig tilgangsnivå. Mottakere og pårørende har ikke adgang til Safemate Pro, men bidrar ved å ta imot hendelser (f.eks. alarmer).

Kun administratorer kan legge til administratorer og operatører. Dette gjøres ved å trykke på menyvalget «roller».

roller

Et trykk på knappen «ny administrator» åpner et dialogvindu der man kan legge inn en ny applikasjonsbruker med tilgangsnivå «administrator», «operatør» eller «søker».

Ny bruker