1 of 2

Legge til ny Safemate

Før en Safemate kan benyttes med Safemate Pro, så må systemet informeres om at denne enheten finnes. Du legger til en Safemate når du har den foran deg. Grunnen til dette er at du må vite serienummeret. Menyvalget «Legg til» gir deg adgang til å legge til Safematene. Prosedyren er den samme uansett hva slags type enhet du skal legge til.

Under menyvalget «Legg til» vil du måtte oppgi tre ting:

  1. Serienummeret for Safematen (finnes på baksiden av enheten),
  2. Et navn på Safematen (dette kan endres siden),
  3. Tilhørighet (hvilken underavdeling Safematen skal tilhøre)

Den nye enheten vil deretter dukke opp i listen over Safemater med et spørsmålstegn til venstre for den.

Den nye Safematen kan nå skrus på. Om den allerede var skrudd på, skru den av og på igjen.