1 of 2

Man blir aldri ferdig

 warning-symbol

Advarsel: Det kan forekomme i Safemate Pro kan komme over skjermbilder som ser litt annerledes ut enn det du ser i denne dokumentasjonen. Det skyldes mest sannsynlig at vi har gjort noen justeringer basert på ønsker fra våre kunder.

Vi kommuniserer de endringer vi gjør gjennom våre nyhetsbrev. Om du ikke har fått adgang til Safemate Pro enda, så kan du melde deg på våre nyhetsbrev ved å trykke på linken ved samme navn nederst på www.safemate.no. Det er lenke til nyhetsbrevpåmeldingssiden på «min side».

Pass minimum på at du abonnerer på nyhetsbrevet «for kommuner/offentlig» som sendes ut ca. 10 ganger i året.

nyhetsbrev