Safemate Go

Dette kurset er utviklet spesielt for privatkunder som anvender Safemate Go som verktøy for å konfigurere trygghetsalarmene.

Kurset tar for seg våre lokaliseringsenheter (Safemater) og lokaliseringsapplikasjonen Safemate Go.